Truy cập nội dung luôn

CHI HỘI LUẬT GIA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẬN CỜ THI ĐUA NĂM THỨ HAI LIÊN TIẾP

Tại Hà Nội tổng kết công tác luật gia toàn quốc năm 2017, Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo một lần nữa vinh dự được nhận cờ là 1/15 đơn vị xuất sắc nhất trong công tác Luật gia toàn quốc.

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghệ nghiệp thành lập ngày 04/4/1955, tập hợp rộng rãi các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức văn hóa, tổ chức giáo dục, đơn vị vũ trang,… tự nguyện hoạt động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc. Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển đến nay Hội đã có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở với hơn 60.000 hội viên.

Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo là một trong những Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam được thành lập năm 2005, đến nay Chi hội đã có 54 hội viên. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ, Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày càng được kiện toàn về tổ chức và hoạt động, là một trong những chi hội có nhiều hoạt động phong phí, góp phần vào sự phát triển chung của Hội Luật gia Việt Nam. Những đóng góp của Chi hội được thể hiện qua những thành tích mà Chi hội đã đạt được: 05 năm liên (2010-2015) được tăng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt nam, năm 2016 Chi hội vinh dự được tăng danh hiệu “Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam” và Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động Hội.

Ảnh: Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT được tặng cờ tại Hội nghị tổng kết Luật gia năm 2017

 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như động viên hội viên nêu cao tinh thần pháp luật trong công việc, Phối hợp tổ chức 2 hội thảo khoa học; kết nạp thêm hội viên; tham gia có trách nhiệm vào nhiều hoạt động của Trung ương Hội. Tại Hà Nội tổng kết công tác luật gia toàn quốc năm 2017, Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo một lần nữa vinh dự được nhận cờ là 1/15 đơn vị xuất sắc nhất trong công tác Luật gia toàn quốc.

LinhLinh