Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Đảm bảo điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

10:33, Thứ Sáu, 25-6-2021

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng theo đúng Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, khó lường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị:

Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

                     - Các cơ sở giáo dục đại học.

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng theo đúng Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, khó lường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị:

1. Các Sở GDĐT và cơ sơ sở giáo dục đại học tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương và cấp có thẩm quyền chuẩn bị các điều kiện, phương án phòng chống dịch, ưu tiên tiêm phòng vắcxin COVID-19, xét nghiệm COVID-19 và trang bị thiết bị phòng dịch COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được cử tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

2. Các Sở GDĐT phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đến địa phương tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo quy định.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác