Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

11:36, Thứ Sáu, 18-12-2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 16/11/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5120/BGDĐT-TTr về việc Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học, tuy nhiên do tình hình dịch Covid 19 nên hội nghị tại khu vực phía Nam chưa tổ chức, nay Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Nam như sau:

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

(Các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam)

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 16/11/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5120/BGDĐT-TTr về việc Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học, tuy nhiên do tình hình dịch Covid 19 nên hội nghị tại khu vực phía Nam chưa tổ chức, nay Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Nam như sau:

1. Thành phần, thời gian, địa điểm

- Thành phần: Các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam. Mỗi cơ sở giáo dục đại học cử 02 đại biểu (Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học và 01 Trưởng phòng/ban/phụ trách Thanh tra).

- Thời gian: 01 ngày, từ 08h00 ngày 25/12/2020 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

  1. Kinh phí

Đơn vị cử đại biểu dự tập huấn thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

Danh sách đại biểu dự gửi về Thanh tra Bộ qua địa chỉ email: dtthuy@moet.gov.vn trước 11h00 ngày 22/12/2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

 

Chi tiết 

Các tin khác