Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019 -2020 khối cơ sở GDĐH

18:55, Thứ Hai, 26-10-2020

Thực hiện Công văn số 4053/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 theo mẫu gửi kèm.

Kính gửi:    Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.
 

Thực hiện Công văn số 4053/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2019 – 2020 theo mẫu gửi kèm.

Báo cáo bằng văn bản (kèm phụ lục) gửi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 07/11/2020; bản softcopy (file word/excel) gửi về địa chỉ email: nlhuong.thanhtra@moet.gov.vn.

                   Trân trọng./.

 

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác