Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021

8:40, Thứ Hai, 14-9-2020

Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; ngày 11/9/2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 3530/BGDĐT-TTr của về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020–2021, Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị Chánh Thanh tra sở GDĐT, Sở GDKH&CN Bạc Liêu (sau đây gọi là sở GDĐT) tham mưu Giám đốc sở GDĐT triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương.

       Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; ngày 11/9/2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 3530/BGDĐT-TTr của về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020–2021, Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị Chánh Thanh tra sở GDĐT, Sở GDKH&CN Bạc Liêu (sau đây gọi là sở GDĐT) tham mưu Giám đốc sở GDĐT triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương.

Trước mắt, cần tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong việc tổ chức thu chi đầu năm học theo Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020–2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; việc thực hiện các quy định về chương trình, sách giáo khoa, hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021, Công văn số 3415/BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 và Công văn số 3401/BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học; việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Chánh Thanh tra sở GDĐT báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đầu năm học gửi trước ngày 15/10/2020 về Thanh tra Bộ GDĐT, địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn và email của cán bộ, công chức theo dõi cụm thi đua.

 

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác