Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Bộ GD&ĐT: Thanh tra, kiểm tra các vấn đề “nóng” trong năm 2020

15:14, Thứ Tư, 13-5-2020

 

(Thanh tra)- Trong kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, sẽ nắm thông tin và đề xuất thanh tra, kiểm tra các vấn đề "nóng" được xã hội quan tâm.

Năm 2019, Bộ GD&ĐT đã thực hiện 3 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 4 kết luận thanh tra (trong đó có 2 cuộc từ quý IV/2018 chuyển sang). Cùng với đó, tiến hành 11 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 117 đơn vị và 7 cuộc kiểm tra đối với 40 đơn vị. Đến nay đã ban hành 107 kết luận thanh tra và 17 thông báo kết quả kiểm tra.

Qua thanh tra đã góp phần phòng ngừa, phát hiện những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong quản lý và kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm, đề xuất các biện pháp khắc phục, góp phần chấn chỉnh, duy trì kỷ cương, nền nếp trong hoạt động giáo dục.

Trong năm, Bộ cũng đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân và 10 đơn vị, với tổng số tiền xử phạt hơn 156 triệu đồng.

Việc theo dõi, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện. Bộ đã phối hợp với đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ để thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Bộ GD&ĐT và một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Ngay sau khi ban hành các kết luận thanh tra, Bộ GD&ĐT đều có văn bản giao các đơn vị thực hiện kiến nghị.

Để tránh chồng chéo trong công tác kiểm tra, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra. Đặc biệt, một nội dung quan trọng được Bộ GD&ĐT thực hiện là tiến hành rà soát các vấn đề "nóng", và ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra 3 tháng cuối năm 2019.

Trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, năm qua, Bộ đã tiếp tổng số 80 vụ với 121 người (có 2 đoàn đông người). Bộ GD&ĐT đã thực hiện quy trình tiếp công dân theo quy định. Năm 2019, Bộ đã nhận tổng số 644 đơn thư, đơn đủ điều kiện xử lý là 424 đơn. Trong đó có 152 đơn tố cáo, 30 đơn khiếu nại, 242 đơn kiến nghị phản ánh, 21 đơn thuộc thẩm quyền và 303 đơn không thuộc thẩm quyền xử lý.

Trong năm, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và đưa nội dung này vào giảng dạy; hoàn thiện in ấn tài liệu "Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT".

Về kế hoạch công tác năm 2020, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới thanh tra giáo dục.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT khẳng định, sẽ nắm thông tin và đề xuất thanh tra, kiểm tra các vấn đề "nóng" được xã hội quan tâm; thanh tra đột xuất các vấn đề “nóng” theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ tăng cường năng lực đội ngũ thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ đại học; tập trung thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

Công tác giải quyết đơn thư sẽ được quan tâm, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tránh để khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Việc thanh tra, kiểm tra một số đơn vị trực thuộc về trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng cũng sẽ được tăng cường…

Hải Hà

Nguồn: thanhtra.gov.vn

Các tin khác