Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020

15:15, Thứ Tư, 13-5-2020

Thực hiện Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012; Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học:

                   Kính gửi:

                                 - Giám đốc sở giáo dục và đào tạo;

                                - Giám đốc sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu;

       - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

       - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

       - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

 Thực hiện Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012; Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2019-2020 tại địa phương, đơn vị.

2. Lập Biên bản và Báo cáo ngay khi có phát hiện sai phạm; báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra gửi trước ngày 10/01/2020 về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ, địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn).

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác