Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Bộ GD&ĐT: Tập huấn công tác thanh tra, xử lý đơn thư

8:24, Thứ Bảy, 30-11-2019

GD&TĐ - Sáng 29/11 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quán triệt nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng, tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo năm 2019 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT. 150 đại biểu dự tập huấn.

 

Quyền Chánh Thanh Tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Cường phát biểu khai mạc Hội nghị.

GD&TĐ - Sáng 29/11 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quán triệt nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng, tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo năm 2019 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT. 150 đại biểu dự tập huấn.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về yêu cầu đặc biệt quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đồng thời, phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức, tăng cường kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham gia giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo có vai trò quan trọng trong đổi mới quản lý giáo dục, nhất là trong thời điểm triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2019, Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung năm 2019 và đẩy mạnh thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục.

 

Quang cảnh Hội nghị

Do vị trí quan trọng của công tác này, Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT, ngày 20/12/2016 về tăng cường công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Công văn số 4053/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm. Đây cũng là năm giữa giai đoạn 2017-2010 triển khai thực hiện Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020”.

Ông Nguyễn Đức Cường cũng cho biết, qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ và các văn bản nêu trên, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh, kiểm tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo ở các đơn vị, các nhà trường triển khai đạt kết quả và hiệu quả ở nhiều mức độ khác nhau.

Nhiều nhiệm vụ đã được triển khai đồng bộ từ Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và đến các nhà trường; nhiều nhiệm vụ như công tác thanh tra nội bộ, xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo ngày càng chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn, một số vụ việc phức tạp đã được giải quyết và tháo gỡ từ cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác nêu trên còn có những hạn chế cả về tổ chức hoạt động, về công tác cán bộ, về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, công tác báo cáo kết quả, đánh giá, kiến nghị...

Nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn

- báo cáo tại Hội nghị

Công tác phòng chống tham nhũng chưa trở thành vấn đề “nóng” trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các cấp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Việc triển khai nhiệm vụ ở đơn vị và kết quả công tác còn rất khiêm tốn so với yêu cầu nhiệm vụ quan trọng này ở giai đoạn hiện nay.

“Số lượng đơn thư gửi về Bộ vẫn tiếp tục tăng, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo đích danh Hiệu trưởng, Hiệu phó, người đứng đầu các đơn vị với nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo khác nhau. Trong khi đó, việc giải quyết, xử lý đơn thư tại nhiều đơn vị chưa kịp thời, còn kéo dài... tiềm ẩn những phức tạp trong công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ...”, Quyền Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết.

 

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên thông tin về các chuyên đề theo hướng cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn. Đồng thời, các báo cáo viên cùng đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu trong từng mặt công tác đã triển khai, thực hiện tại đơn vị.

Từ đó, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn, tham mưu trúng về công tác quản lý tại chính cơ quan, đơn vị, nhà trường; có được những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, việc xử lý, giải quyết những vụ việc cụ thể theo thẩm quyền.

 

 

Đức Trí

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Các tin khác