Webinfo

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thanh Tra Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt Fax: (4)38693145 E-mail: thanhtra@moet.gov.vn; thanhtra@moet.edu.vn

Liên kết Website
Giới thiệu..

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng thông tin do Trung tâm Tin học thiết kế và dàn dựng với sự hỗ trợ tác nghiệp từ các vụ, các đơn vị trực thuộc với mục tiêu tin học hoá hoạt động hành chính tại Bộ tiến tới Chính phủ điện tử.. Tới đây khách thăm có thể:

 • Nắm bắt nhanh chóng các thông tin về hoạt động chung của Bộ và các đơn vị.
 • Thực hiện một số giao dịch hành chính với các đơn vị chức năng trong Bộ. Tiến tới tự động hoá hầu hết các công việc như xử lý đơn thư, công văn, lưu trữ, xử lý nghiệp vụ, đăng ký họp, lịch..
 • Là nơi có được các thông tin cập nhật về các sự kiện, các thông báo, công báo, văn bản pháp qui .
 • Là nơi phản ánh của người dân và là nơi phát ngôn chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề liên quan tới giáo dục - đào tạo.
 • Là nơi trao đổi, đàm luận về các vấn đề liên quan tới giáo dục, đào tạo và quản lý giáo dục - đào tạo.
Một số đặc điểm kỹ thuật:
 • Trang tin được thiết kế với qui mô trung bình.
 • Cấu trúc website phù hợp với hầu hết các đơn vị hành chính. Thiết kế có tính mở cao. Có tài liệu hỗ trợ tự thiết kế thêm các module mới.
 • Công cụ quản trị cho phép cập nhật, sửa đổi các thông tin về cấu trúc website, các phân hệ, chuyên mục..
 • Công cụ cho phép cập nhật, sửa đổi tin tức, tài liệu, văn bản quản lý. Quản trị việc duyệt và đăng tin, biên mục tin.
 • Quản trị thành viên
 • Phiên bản đang chạy trên MySQL, hiện sẵn có các phiên bản chạy trên ORACLE, Microsoft SQL Server.
 • Đảm bảo sự ổn định, an toàn - an ninh, hiệu suất khai thác thông tin cao trong điều kiện kết nối hạn chế.

 

Cổng thông tin được phát triển từ Inline phiên bản 1.3, các môđun hỗ trợ quản lý của Cục CNTT.

Inline.NET

là giải pháp cho các cổng thông tin được thiết kế từ trong lõi và có sử dụng các môdul mã nguồn mở sau:

Inline.NET được thiết kế để làm cổng ra Internet cho các giải pháp quản lý trường học, quản lý bệnh viện, và các hệ thống quản lý chuyên dụng như quản lý khách sạn, bệnh viện, cơ quan chính quyền, doanh nghiệp.. Inline.NET chạy được trên ORACLE, Microsoft SQL Server, MySQL. Các môdul mã nguồn mở đều đã được 'mổ sẻ' và tích hợp thích hợp vào hệ thống chính, hầu hết các giao dịch bên trong của chúng được thiết kế lại, đảm bảo an toàn trước vấn đề tiềm ẩn cố hữu từ mã nguồn mở.

Các ý kiến đóng góp xin được gửi vào mẫu đóng góp sau khi click vào đây, hoặc gửi về địa chỉ Trung tâm.

Xin cảm ơn.