Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018 | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 08/09/17

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018

Tệp đính kèm: 651GM.pdf

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018 

 

                                        Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: 

Lãnh đạo Sở và Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo

(Số lượng đại biểu theo danh sách)

tới dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018.

Thời gian: 01 ngày, Thứ 3, ngày 19/9/2017, khai mạc lúc 8h00’.

Địa điểm: Khách sạn Century Riverside Huế, số 49 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với sở giáo dục và đào tạo có nhu cầu tăng thêm đại biểu dự hội nghị, có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra) để xem xét.

Kinh phí đi lại, ăn nghỉ do đơn vị cử đại biểu dự Hội nghị thanh toán theo quy định hiện hành.

Liên hệ đặt phòng: Bà Võ Thị Phương Hoa, điện thoại: 0914426281, email: Info@centuryriversidehue.com

Trân trọng./. 

(Chi tiết tại tập đính kèm).