news1

Cấp thẻ cho 59 cộng tác viên thanh tra giáo dục

(Thanh tra) - Chiều 17/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức trao quyết định và cấp thẻ cho 59 cộng tác viên thanh tra giáo dục.

  • news1

    Báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính

    Nhằm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường) rà soát, báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính từ năm 2016 đến hết ngày 31/5/2018, cụ thể:

VIDEO HOẠT ĐỘNG

CÔNG BÁO - THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI