Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 30/08/17

Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Tệp đính kèm: Tong_ket_Luat_tiep_cong_dan.zip

       Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo)

 

Thực hiện Kế hoạch số 1871/KH-TTCP ngày 27/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị thực hiện một số việc sau:

1. Tổ chức rà soát việc triển khai, thực hiện Luật tiếp công dân tại đơn vị, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân; thời gian báo cáo từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2017.

 2. Tổng hợp kết quả việc thực hiện Luật tiếp công dân (theo đề cương) báo cáo bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) và file điện tử theo địa chỉ: hatuan@moet.edu.vn, hatuan@moet.gov.vn trước ngày 15/9/2017.   

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Thanh tra Bộ theo số điện thoại 02436231183 để được giải đáp./.

(Chi tiết tại tập đính kèm).