Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua số III | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 01/04/17

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua số III

Ngày 31/3, Khối thi đua số III của TTCP tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017. Tham dự có đại diện thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra, Khối trưởng, Khối phó và các thành viên trong Khối thi đua.

Mục tiêu của phong trào thi đua là nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, cùng nhau quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, từng đơn  vị trong Khối có kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với mục tiêu thi đua của từng đơn vị trong Khối với mục tiêu của ngành Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động.

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung giao ước thi đua: chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, vai trò của công tác thi đua; động viên toàn ngành đoàn kết, phần đấu vượt khó; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động và đổi mới phương pháp, lế lối làm việc, nghiêm túc chấp hành nội quy, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với tổ chức Đảng, đoàn thể.

 

Tiếp thu góp ý, đề xuất của các ý kiến từ đại diện Thanh tra Chính phủ và các thành viên trong Khối thi đua, đơn vị Khối trưởng đã bổ sung và hoàn thiện dự thảo. Cùng ngày, nội dung Giao ước thi đua năm 2017 của Khối thi đua số III TTCP đã được kí kết trên cơ sở thống nhất cao của các đơn vị thuộc khối.

 

                                     Hoàng Linh

(Nguồn: thanhtra.gov.vn)