Tài liệu Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các trường đại học, cao đẳng  | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 18/12/16

Tài liệu Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các trường đại học, cao đẳng 

Tệp đính kèm: Tailieu_ct10v2.zip

Kính gửi: Đại học, Học viện; Các trường đại học và cao đẳng sư phạm
 
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg (Chỉ thị 10) năm 2016, căn cứ  Kế hoạch số 765/KH-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị 10 cho các trường đại học, cao đẳng năm 2016. Bộ GDĐT gửi tới các Đại học, Học viện; Các trường đại học và cao đẳng sư phạm các tài liệu hội nghị (xem file đính kèm) ..

 

Các nội dung khác
Các nội dung đã đăng
12