Tài liệu Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc ngày 19/12/2016. | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 14/12/16

Tài liệu Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc ngày 19/12/2016.

Tệp đính kèm: Tl3-tap-huan.rar

Kính gửi các sở giáo dục và đào tạo  !

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc vào ngày 19/12/2016 theo Công văn số 6060/BGDĐT-VP ngày 09/12/2016 (đã gửi qua Website của Bộ), Bộ GDĐT gửi tới các sở GDĐT các tài liệu sau đây:

1. Maket Hội nghị

2. Chương trình Hội nghị

3. Tài liệu hội nghị

 

Trân trọng./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Các nội dung khác
Các nội dung đã đăng
12