Triệu tập Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 16/03/16

Triệu tập Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tệp đính kèm: 976BGDDT.pdf

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Theo danh sách gửi kèm)

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể như sau:

1. Thành phần

Thành phần và số lượng đại biểu cụ thể của các đơn vị theo danh sách gửi kèm.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 1,5 ngày, từ 14h00 ngày 31/3/2016 đến 17h00 ngày 01/4/2016.

- Địa điểm: Tản Đà Spa Resort, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

3. Kinh phí

Kinh phí ăn ở cho đại biểu do đơn vị tổ chức chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

 

 

(Chi tiết tại tập đính kèm)