Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2015 | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 08/01/16

Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2015

        Ngày 05/01/2016, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

​       Năm 2015, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 6.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 245.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 97.000 tỷ đồng; sai phạm về quản lý, sử dụng hơn 16.400 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 24 nghìn tỷ đồng. Công tác tiếp công dân có những chuyển biến tích cực, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết gần 27.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84%. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 129 tỷ đồng, 159 ha đất. Về công tác phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 38 vụ, 71 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền trên 44 tỷ đồng. Năm 2016, ngành thanh tra chú trọng đối với những cuộc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của đoàn thanh tra; thẩm định, công khai kết luận thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; hoàn thành Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. 

        Tại hội nghị, trên cơ sở kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong năm 2015, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tình hình thực tế ở địa phương, qua đó đề xuất nhiều giải pháp để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả; kiến nghị, Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao hiệu qủa công tác thanh tra.

       Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là vai trò của Thanh tra Chính phủ trong tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ những hạn chế, qua đó yêu cầu ngành Thanh tra cần bám sát kế hoạch được duyệt và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố, cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kịp thời giải quyết các kiến nghị, tham mưu đề xuất của cơ quan thanh tra; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh điểm nóng.

        Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng​ khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thanh tra năm 2015./.

                                                                                                                Đăng Khoa

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)