Đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 17/12/15

Đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

       Ngày 17-12-2015, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển chủ trì Hội thảo trực tuyến đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

      Theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 10-2015, tổng số cán bộ thanh tra của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 318 cán bộ (chiếm khoảng 8,5% cán bộ của sở). 215 người đã được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra (chiếm khoảng 67,6% cán bộ của sở). Từ tháng 1-2014 đến tháng 8-2015, Thanh tra sở đã triển khai công tác thanh tra được 612 cuộc thanh tra hành chính, 1.030 cuộc thanh tra chuyên ngành. Riêng tại Cần Thơ, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tiến hành 43 cuộc thanh tra (11 cuộc thanh tra hành chính, 32 cuộc thanh tra chuyên ngành, chuyên đề và công tác thi).

      Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi xung quanh các vấn đề về: công tác xử phạt hành chính trong hoạt động thanh tra, công tác triển khai hoạt động thanh tra, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra…. Theo đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra; ban hành văn bản quy định về quy trình theo đặc thù ngành giáo dục để áp dụng thống nhất trong hệ thống thanh tra giáo dục; xây dựng hệ thống cộng tác viên thanh tra giáo dục từ trung ương đến địa phương; xây dựng đề án "Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục giai đoạn 2015-2020"…

     Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển ghi nhận và đánh giá cao công tác thanh tra của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các sở phối hợp cùng các cấp, bộ ngành liên quan và địa phương tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và triển khai, quán triệt những nghị quyết, nghị định liên quan để công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản ngày càng hiệu quả. Bộ phận thanh tra cần ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm, đến nơi đến chốn và dứt điểm các vụ việc thanh tra; tuân thủ các quy trình, quy định trong việc thành lập đoàn thanh tra, các bước tiến hành thanh tra…

P.N

 (Nguồn: Cần Thơ Online)

Các nội dung khác
Các nội dung đã đăng
12