Hội nghị - Tập huấn
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, cụ thể như sau: 
Các kết luận thanh tra
Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, văn bản giải trình của Trường ĐH Tân Tạo, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT kết luận như sau: 
Công báo - Thông báo
(Thanh tra)- Là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.