Hội nghị - Tập huấn
Ngày 31/3, Khối thi đua số III của TTCP tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017. Tham dự có đại diện thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra, Khối trưởng, Khối phó và các thành viên trong Khối thi đua. 
Các kết luận thanh tra
Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, văn bản giải trình của Trường ĐH Tân Tạo, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT kết luận như sau: 
Công báo - Thông báo
Căn cứ quy định của Luật Thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 20/04/2017, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Gíáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương.