Hội nghị - Tập huấn
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018 vào ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Trường THPT Đông Hà. 
Các kết luận thanh tra
Ngày 18-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam). Theo đó, đã có hàng loạt thiếu sót, sai phạm diễn ra trong các hoạt động của NXBGD Việt Nam. 
Công báo - Thông báo
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.