news1

Thanh tra công tác phúc khảo bài thi THPTQG năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thanh tra công tác phúc khảo bài thi THPTQG như sau:

VIDEO HOẠT ĐỘNG

CÔNG BÁO - THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI