Tin tức / Sự kiện
  • Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau: 
  • Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Thanh tra Sở GD&ĐT; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác thực hiện các chương trình giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các kỳ thi theo quy định. 
  • Thông tư này quy định về đối tượng; trách nhiệm, quyền hạn; điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục, hồ sơ; việc quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng; kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ. 
  • Sáng 23/9, tại Học viện Hải Quân (Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khai mạc Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017 do Thanh tra Bộ GD&ĐT phối hợp với Cục nhà trường tổ chức. 
  • Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017 khối sở giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:  
Hội nghị - Tập huấn
Công báo - Thông báo
Công văn số 4057/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 
Các nội dung khác
Các nội dung đã đăng
123 ... 161718