Hội nghị - Tập huấn
GD&TĐ - Ngày 26/5, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn thanh tra thi THPT quốc gia 2017. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị. 
Các kết luận thanh tra
Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, văn bản giải trình của Trường ĐH Tân Tạo, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT kết luận như sau: 
Công báo - Thông báo
Thực hiện Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết toàn quốc 06 năm thi hành Luật Thanh tra, Kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đồng chí Giám đốc/Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của đơn vị và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 27/7/2017.