news1

Thanh tra kết quả “kiểm định chất lượng giáo dục” ở một số trường đại học

Dân trí: Ngay trong tháng 5 này, Thanh tra Bộ GD&ĐT thực hiện thanh tra, kiểm tra một số cơ sở giáo dục đại học đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và một số Trung tâm kiểm định chất lượng. 

  • news1

    Cán bộ đang bị kỷ luật không được tham gia thanh tra, kiểm tra thi

    NDĐT - Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi THPT quốc gia 2019, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Huy Bằng cho biết: Rút kinh nghiệm từ Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với nhiều điều chỉnh, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong thi cử.

  • news1

    Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

    Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT); Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT (Quy chế thi); Hướng dẫn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 (Hướng dẫn số 1209), Bộ GDĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:

VIDEO HOẠT ĐỘNG

CÔNG BÁO - THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI